Uputa za financijsku realizaciju programa

U nastavku dostavljamo Uputu za financijsku realizaciju programskih aktivnosti iz Financijskoga plana Sportskog saveza Grada Zagreba u kojem participiraju gradski savezi sa klubovima. Uputu je verificirao Upravni odbor SSGZ-a, na svojoj posljednjoj sjednici. Skrećemo pažnju na odredbe 4. iz Upute: stupanjem na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, upućeni smo da ubuduća sva sredstva za koje već nije utvrđen korisnik (dio međunarodnih natjecanja, pričuva, sportski rekviziti i opreme i drugi) trebaju biti raspoređeni putem internog raspisa.

Stoga ćemo zamolbe za ove stavke, kao i druge koje nisu trenutačno navedene, ubuduće slati putem internog raspisa SSGZ-a, a za njihovu realizaciju zaduženi su Odjel razvoja i Odjela plana SSGZ-a. Čim se pripreme kriteriji potrebni za interni raspis, o svemu ćemo biti obaviješteni.

Naziv dokumentaPoveznica
Uputa za financijsku realizaciju programskih aktivnostiPDF