Poslovanje neprofitnih organizacija u sustavu sporta

U prostorijama Sportskog saveza Grada Zagreba 24. travnja 2015. godine održana je radionica na temu: Poslovanje neprofitnih organizacija u sustavu sporta. U nastavku donosimo materijale sa radionice te skrećemo pozornost klubovima da prouče materijale koji su osobito važni za poslovanje udruga te da svoje akte u zakonskom roku usklade sa odredbama Zakona o udrugama.

Naziv dokumentaPoveznica
Osvrt na Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacijaPDF
Novi normativni okvir za djelovanje udruga – Zakon o udrugamaPDF