Preporuka organizatorima športskih natjecanja u svezi postupanja zbog pojave koronavirusa

Slijedom velike zainteresiranosti športske javnosti u svezi postupanja oko organizacije i održavanja športskih natjecanja zbog pojave koronavirusa, Središnji državni ured za šport, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, dao je priopćenje oje možete naći na sljedećoj poveznici:

https://sdus.gov.hr/vijesti/preporuka-sredisnjeg-drzavnog-ureda-za-sport-za-organizaciju-sportskih-natjecanja/1218.

Informacija o objavljenim javnim natječajima za financiranje programa i projekata udruga

Grad Zagreb je na svojom mrežnim stranicama objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga za 2020. kao i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu. Detalje natječaja i javnog poziva možete vidjeti na poveznicama:

https://www.zagreb.hr/javni-natjecaji-za-financiranje-programa-i-projeka/154679

https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jedno/155174

Pravdanje sredstava za I. kvartal

Od službe analitike SSGZ-a dobili smo uputstva i požurnicu vezanu uz pravdanje sredstava I. kvartala. Za I. kvartal 2019. svaki krajnji korisnik treba što prije dostaviti račune s dokazima plaćanja, uz poštivanje sljedećih pravila:

  • svaki trošak koji se pravda treba prethodno biti upisan u aplikaciju za pravdanje po mjesecima;
  • svako “pravdanje” treba biti popraćeno s ispisom iz aplikacije za pravdanje za određeni mjesec s označenim stavkama za koje se prilaže računovodstvena dokumentacija, a priloženi računi s izvodima moraju slijedom i iznosom odgovarati tim stavkama i sumi troška za taj mjesec (vidljivo iz ispisa). Dokumentaciju složiti tako da je prvo ispis iz aplikacije za prvi mjesec, pa dokumentacija, te zatim ispis drugog mjeseca s dokumentacijom itd.;
  • svaki putni obračun je jedna stavka pravdanja i treba biti popraćen s pripadnim računima i izvodima/blagajnom. Na dokumentaciji treba jasno biti vidljiva svrha puta (natjecanje);
  • sva pravdanja moraju biti u kunskim vrijednostima ili protuvrijednostima. Nije dostatno samo kopirati original dokumenta nego i opis s troškovima u kunama ukoliko je devizno plaćanje;
  • kad se prilikom pravdanja troškova u aplikaciji upisuje zbrojeni iznos od više računa, treba kod dodavanja stavke pravdanja u polje Napomena upisati i iznose za svaki pojedini trošak, a uz računovodstvenu dokumentaciju za pravdanje priložiti sumarnu grupnu specifikaciju. Preporuka je za manje troškove koristiti sumarne specifikacije i sumarni upis u aplikaciju, a kod većih iznosa pisati pojedinačne troškove u aplikaciju.