Novi Zakon o udrugama

Novi Zakon o udrugama objavljen je u Narodnim novinama broj 74, od 18. lipnja 2014. godine. Stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine. Sve udruge dužne su uskladiti svoje statute sa ovim Zakonom u roku od godinu dana od stupanja na snagu (do 1. listopada 2015. godine).

Naziv dokumentaPoveznica
Zakon o udrugama NN 74/2014PDF
Novi Zakon o udrugama HOO 06.10.2014. prezentacijaPDF