Nacrt prijedloga Zakona o sportu

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je 2. siječnja 2015. godine dostavilo Hrvatskom olimpijskom odboru Nacrt prijedloga Zakona o sportu, s informacijom da će se rasprave o predloženom tekstu održati u Ministarstvu od 12. do 16. siječnja 2015. godine, Nacrt prijedloga Zakona o sportu donosi mnoge novine u pogledu utvrđivanja uvjeta za osnivanje, djelovanje i prestanak rada sportskih udruga, uređuje se pitanje radno-pravnog statusa sportaša i trenera, uređuje se pitanje stručnih poslova u sportu, postupci licenciranja za obavljanje stručnih poslova u sportu, na novi način se utvrđuje pitanje zdravstvene zaštite sportaša, uvodi se davanje suglasnosti MZOS na statute i korištenje imena nacionalnog sportskog saveza, uz prethodno mišljenje HOO-a, utvrđuje se pitanje planiranja, izvršavanja, ugovaranja i izvještavanja o programu javnih potreba sporta sa značajnim novinama za državnu razinu, utvrđuje se donošenje Nacionalnog programa sporta i uspostavljanje Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, uređuje se pitanje sportskih natjecanja, sportskih građevina i mnoga druga pitanja od značaja za razvoj hrvatskog sporta.

Pozivaju se članovi HOO-a da se uključe svojim mišljenjem i očitovanjem u pripremu rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o sportu, dostavom očitovanja ili prijedloga na predložene odredbe Nacrta prijedloga Zakona o sportu, kako bi HOO u tijeku sudjelovanja u raspravi o Nacrtu navedenog zakonskog prijedloga mogao istaknuti i prijedloge svojih članica. O daljnjem tijeku i rokovima rasprave kao i o ostalim pitanjima i informacijama o predloženom Nacrtu prijedloga Zakona o sportu obavijestit ćemo vas naknadno, sukladno prijemu daljnjih informacija.

Molimo klubove da svoje primjedbe i prijedloge dostave u zadanom roku Hrvatskom olimpijskom odboru ili predlagaču, a Savezu kopiju.

Naziv dokumentaPoveznica
Nacrt prijedloga Zakona o sportuPDF