Pravdanje sredstava – upozorenje Stručne službe SSGZ-a

Danas je na kolegiju stručne službe SSGZ-a na temelju izvještaja analitičke službe o stanju namjenskog pravdanja programskih sredstava za period od siječnja do travnja 2016. god., donesena slijedeća odluka:
“Za saveze i klubove koji do kraja mjeseca svibnja 2016. god. neće namjenski opravdati doznačena programska sredstva u skladu sa do sada primljenim obavjestima i zahtjevima, bit će obustavljeno daljnje doznačavanje programskih sredstava, u skladu s uredbom i pravilnikom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i izvještavanja.”