Polazne osnove za izradu novih kriterija za kategorizaciju sportova u Gradu Zagrebu

Na kolegiju tajnika gradskih saveza održanom 11. srpnja 2014. godine u okviru glavne teme sastanka predstavljene su “Polazne osnove za izradu novih kriterija za kategorizaciju sportova u Gradu Zagrebu. Predstavljanjem “Polaznih osnova” počinje i javna rasprava u kojoj se od saveza očekuje da do idućeg kolegija, početkom rujna, dostave svoje primjedbe kako bi daljnji postupak u SSGZ-u omogućio da se donošenje plana za 2015. obavi po novim kriterijima.

Naziv dokumentaPoveznica
Polazne osnovePDF