Nacionalna politika za ravnopravnost spolova

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2011. godine određuje mjere za provođenje ravnopravnosti u športu. Kako je Hrvatski olimpijski odbor kao nositelj i sunositelj pojedinih mjera zadužen za koordinaciju, planiranje i provedbu mjera, slijedom navedenog je Vijeće HOO-a donijelo PREPORUKU za postupanje u sportskim udrugama sukladno Nacionalnoj politici. Preporuku dostavljamo svim našim udruženim članovima na primjenu i daljnje postupanje.

Naziv dokumentaPoveznica
Preporuka: Nacionalna politika za ravnopravnost spolovaPDF