Produljenje kategorizacija sportaša

Vijeće HOO-a je na sjednici 26.5.2020. godine donijelo Odluku o mogućnosti produljenja trajanja prava kategoriziranih sportaša u izvanrednim okolnostima pandemije bolesti COVID 19. Prema toj Odluci sportaši koji su rješenjem HOO-a razvrstani u jednu od kategorija kategoriziranih sportaša u RH, od I. do VI. kategorije, a čije rješenje istječe u razdoblju od 31.3.2020. do 30.11.2020. godine, odobrava se mogućnost produljenja trajanja prava kategoriziranih sportaša, izdavanjem rješenja HOO-a o produljenu prava kategoriziranog sportaša, u istoj kategoriji. Rješenje o produljenju prava kategoriziranog sportaša nadležna služba HOO-a je ovom Odlukom ovlaštena izdati slijedom podnesenog zahtjeva (obrazac: KAT 2) za produljenje prava kategoriziranog sportaša. Obrazac podnosi sportaš kojem je  kategorizacija istekla ili ističe  u navedenom razdoblju, bez plaćanja posebne upravne pristojbe. Produljenje trajanja prava kategoriziranog sportaša odobrava se u istoj kategoriji za koju je izdano zadnje rješenje o kategorizaciji podnositelja zahtjeva i to do 31.12.2020. godine, neovisno o tome kojeg dana je rješenje isteklo unutar razdoblja od 31.3. do 30.11.2020. godine.

Preuzimanja

Odluka o mogućnosti produljenja prava kategoriziranih sportaša u izvanrednim okolnostima (PDF)

Zahtjev za produljenje prava kategoriziranog sportaša – Obrazac KAT 2 (DOC)

Odluka o održavanju natjecanja na otvorenom i u zatvorenim športskim objektima

Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske 27. svibnja 2020. donio je Odluku o izmjenama Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, kojom se ponovno dozvoljava održavanje športskih natjecanja na otvorenom te u zatvorenim športskim objektima. Sukladno navedenoj Odluci športska natjecanja moći će se održavati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i od 13. lipnja u zatvorenim športskim objektima.

Poveznice

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/priopcenje-za-medije-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-od-27-svibnja-2020/2589

Preporuka organizatorima športskih natjecanja u svezi postupanja zbog pojave koronavirusa

Slijedom velike zainteresiranosti športske javnosti u svezi postupanja oko organizacije i održavanja športskih natjecanja zbog pojave koronavirusa, Središnji državni ured za šport, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, dao je priopćenje koje možete naći na sljedećoj poveznici:

Poveznice

https://sdus.gov.hr/vijesti/preporuka-sredisnjeg-drzavnog-ureda-za-sport-za-organizaciju-sportskih-natjecanja/1218.

Informacija o objavljenim javnim natječajima za financiranje programa i projekata udruga

Grad Zagreb je na svojom mrežnim stranicama objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga za 2020. kao i Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu. Detalje natječaja i javnog poziva možete vidjeti na poveznicama:

Poveznice

https://www.zagreb.hr/javni-natjecaji-za-financiranje-programa-i-projeka/154679

https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jedno/155174